Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ VLVH đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm Non

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức mở các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

Thông tin tuyển sinh các lớp hệ Vừa làm vừa học năm 2021

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh Hệ Vừa làm vừa học năm 2021