Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngành/Chuyên ngành, chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

STT Mã số Ngành/Chuyên ngành

Chương trình
đào tạo

Chỉ tiêu

Định hướng NC

Định hướng
UD

 1.  
8140101

Giáo dục học, gồm các chuyên ngành:

100

Giáo dục Tiểu học

  x

Giáo dục Mầm non

  x
 1.  
8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn, gồm các chuyên ngành:

75

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

  x

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học

  x

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

  x

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

  x

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

  x

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý

  x
 1.  
8140114

Quản lý giáo dục

x x 200
 1.  
8440114 Hóa hữu cơ x   25
 1.  
8440119 Hóa lý thuyết và hóa lý x   25
 1.  
8420101 Sinh học x   25
 1.  
8460102 Toán giải tích   x 30
 1.  
8460113 Phương pháp toán sơ cấp   x 50
 1.  
8220121 Văn học Việt Nam x   25
 1.  
8229020 Ngôn ngữ học x   25
 1.  
8229013

Lịch sử Việt Nam

x   25
 1.  
8310401

Tâm lý học

x x 60

2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh). Nguyên tắc xét tuyển xem tại Phụ lục II.

3. Thời gian và hình thức đào tạo

- Thời gian đào tạo: từ 18 tháng đến 24 tháng (1,5-2 năm).

Hình thức đào tạo: chính quy và vừa làm vừa học (thứ Bảy, Chủ nhật).

4. Học phí và chính sách hỗ trợ

- Học phí học kì II năm học 2022-2023: theo Thông báo số 1482/TB-ĐHSP ngày 30/12/2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

- Lộ trình tăng học phí theo từng năm thực hiện theo quy định của Nhà nước.

5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

a) Về văn bằng

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành đúng, ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Người tốt nghiệp đại học ngành gần phải tham gia học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường.

- Người dự tuyển chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập nghiên cứu;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng vào ngành “Quản lý giáo dục” hoặc “Quản lý tài nguyên và môi trường” sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường;

Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và các học phần phải học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển trình độ thạc sĩ tham khảo tại websitehttp://tuyensinh.ued.udn.vn.

Ghi chú: Bằng đại học, bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và học bổ sung các học phần theo quy định của Trường (nếu có).

b) Về kết quả học bổ sung kiến thức

Đối với thí sinh thuộc diện phải học các học phần bổ sung, thí sinh phải đăng ký học tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và có kết quả đạt yêu cầu trước khi xét tuyển.

c) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác nêu ở điểm a Mục 5 dự thi vào ngành “Quản lý giáo dục” hoặc “Quản lý tài nguyên và môi trường” phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi tính từ khi nhận bằng tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi, có giấy xác nhận của cơ quan công tác.

d) Về năng lực ngoại ngữ

Đạt năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục I hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GD&ĐT công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Thí sinh chưa có văn bằng hoặc chứng chỉ nêu trên sẽ tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN và phải đạt năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi xét tuyển.

6. Hồ sơ dự tuyển và lệ phí

a) Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển;

- Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm;

- Sơ yếu lý lịch (trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Minh chứng ngoại ngữ hợp lệ;

- Minh chứng ưu tiên hợp lệ (nếu có);

- Minh chứng nộp lệ phí dự tuyển;

- Minh chứng nộp lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (dành cho thí sinh thi đánh giá năng lực ngoại ngữ).

b) Lệ phí

- Lệ phí xử lý hồ sơ, xét tuyển và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: 1.200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ
Thí sinh nộp lệ phí theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp

Nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (A2-203), Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; điện thoại: 0236. 3841323 (109).

- Nộp qua tài khoản

+ Người thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;

+ Số tài khoản: 56010001161647; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: Mã ngành đăng ký xét tuyển, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và lý do nộp lệ phí.

7. Kế hoạch tuyển sinh

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/05/2023 (thứ Sáu)

Thời gian thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: theo lịch thi của Trường Đại học Ngoại ngữ

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 23/06/2023

- Thời gian nhập học: tháng 07/2023.

8. Địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa điểm sau:

1. Phòng Đào tạo (A2-103), Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; số 459, Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 02363. 3841323 (114).

2. Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, số 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 0260.6509559 (hoặc liên hệ Bà Nguyễn Thị Hoa, điện thoại: 0934 876 005).

9. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm; số 459, Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 02363. 3841323 (114).

PHỤ LỤC I
(Kèm theo Thông báo số  14844/TB-ĐHSP ngày 30/12/2022 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TT Ngôn ngữ Chứng chỉ /Văn bằng Trình độ/Thang điểm
Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4
1 Tiếng Anh TOEFL iBT 30-45 46-93
TOEFL ITP 450-499  
IELTS 4.0 - 5.0 5.5 -6.5
Cambridge
Assessment
English
B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. Thang điểm: 160-179
TOEIC
(4 kỹ năng)
Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179
2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance
francaise
diplomas
TCF: 300-399
Văn bằng DELF B1
Diplôme de Langue
TCF: 400-499
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue
3 Tiếng Đức Goethe - Institut Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B2
The German
TestDaF language certificate
TestDaF Bậc 3
(TDN 3)
TestDaF Bậc 4
(TDN 4)
4 Tiếng Trung Quốc Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK Bậc 3 HSK Bậc 4
5 Tiếng Nhật Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4 N3
6 Tiếng Nga ТРКИ - Тест по русскому
языку как иностранному
(TORFL - Test of Russian as a Foreign Language)
ТРКИ-1 ТРКИ-2PHỤ LỤC II
(Kèm theo Thông báo số   1484/TB-ĐHSP ngày 30/12/2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN)


NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Thí sinh được công nhận trúng tuyển khi thoả mãn các trường hợp sau đây:

1. Đối với từng ngành, ưu tiên xét tuyển theo điểm trung bình tích luỹ toàn khoá học ở trình độ đại học (cộng điểm ưu tiên theo đối tượng xét tuyển (nếu có)), xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

2. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến năng lực ngoại ngữ của thí sinh thông qua bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (sau khi đã được quy đổi).

3. Trường hợp sau khi xét điểm ngoại ngữ nhưng vẫn còn nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến các trường hợp sau:

a. Định hướng ứng dụng: xét thời gian công tác của thí sinh liên quan đến lĩnh vực của ngành đăng ký dự tuyển. Thí sinh không cung cấp minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển.

b. Định hướng nghiên cứu: xét điểm công trình khoa học liên quan đến đề tài/định hướng nghiên cứu của thí sinh.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN sẽ huỷ kết quả xét tuyển của thí sinh.

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021