Phần 6: Học bổng

1. Các loại học bổng cho sinh viên?

Câu hỏi:
Sinh viên đang học tập tại trường có cơ hội nhận được những loại học bổng nào?

Trả lời:

 • Học bổng khuyến khích học tập: dành cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, tham gia tích cực các hoạt động đoàn – hội…được trích từ nguồn học phí.
 • Học bổng Thiện tâm (sinh viên được nhận cả khóa học (4-5 năm) nếu duy trì học lực khá/giỏi).
 • Học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó do các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trao tặng như:
  • Quỹ giải thưởng Kova;
  • Tổ chức Rhone Mê Kông;
  • Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation;
  • Ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum;
  • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum;
  • Công ty bảo hiểm Bảo Việt;
  • Quỹ từ thiện FELDMAN A.B, Ucraina;
  • Công ty Viettel chi nhánh Kon Tum…
 • Học bổng từ các tổ chức nước ngoài như: học bổng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức; Quỹ học bổng GE Foundation Scholar-Leaders…dành cho sinh viên có thành tích học tập suất sắc, tham gia tích cực các hoạt động ngoại khoá, đang cần sự hỗ trợ về tài chính….
 • Đặc biệt, học bổng trợ cấp xã hội dành cho sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên hộ nghèo học khá, giỏi.

2. Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập?

Câu hỏi:
Sinh viên nào được tham gia xét tuyển học bổng khuyến khích học tập hằng năm của nhà trường?

Trả lời:

 • Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tính đến thời điểm xét
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

Học tập
- Sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt 6,50 điểm trở lên và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5 điểm;
- Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số: Điểm trung bình chung học tập đạt 6,00 điểm trở lên và không có học phần nào điểm tổng kết lần thứ nhất dưới 5 điểm.
Rèn luyện: Xếp loại khá trở lên.

3. Đối tượng được xét học bổng tài trợ?

Câu hỏi:
Sinh viên nào được tham gia xét tuyển học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp?

Trả lời:

 • Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tính đến thời điểm xét;
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;
 • Sinh viên thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn đã tích cực phấn đấu, rèn luyện đạt kết quả cao trong học tập.