Phần 8: Các câu hỏi khác

1. Thời gian nhập học nếu trúng tuyển?

Câu hỏi:
Khi nào thí sinh trúng tuyển sẽ đến trường để làm thủ tục nhập học?

Trả lời:

Thời gian và thủ tục nhập học sẽ được thông báo đầy đủ trong Giấy báo trúng tuyển gửi về cho thí sinh hoặc thí sinh có thể theo dõi thông tin trên website của trường tại địa chỉ: http://ts.kontum.udn.vn

2. Quy định về chuyển điểm khi chuyển trường?

Câu hỏi:
Em là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, vì điều kiện gia đình nên muốn chuyển về học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, vậy em có được chuyển điểm một số môn đã học hay không?

Trả lời:

Nhà trường sẽ xem xét quyết định tùy thuộc vào ngành học, môn học, số tín chỉ sinh viên đã tích lũy có tương đương với ngành học hiện sinh viên đăng ký không để quyết định sinh viên có được chuyển điểm hay không.