Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Thông tin tuyển sinh

http://ts.kontum.udn.vn


Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017: Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Từ ngày 01/04 - 20/04/2017, học sinh lớp 12 cả nước sẽ chính thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017. Đồng thời, trong lúc này, các bạn cũng sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường đại học và ngành nghề mà mình yêu thích.

Để giúp thí sinh chuẩn bị bộ hồ sơ Đăng ký dự thi (ĐKDT) THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học năm 2017 một cách tốt nhất, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cung cấp hướng dẫn ghi thông tin trên hồ sơ như sau (thông tin điền trên phiếu là ví dụ).

Hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2017 gồm:

• Bì đựng phiếu ĐKDT có dán ảnh, Phiếu số 1, Phiếu số 2, Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT THPT quốc gia và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng.

• Bản sao 2 mặt Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4

• 2 ảnh 4x6 kiểu chân dung, chụp trong vòng 6 tháng. Mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh. 2 ảnh này đựng trong phong bì nhỏ.

Ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT.

Trước khi ghi hồ sơ, thí sinh cần xác định rõ mục đích của việc tham dự kỳ thi THPT quốc gia; tra cứu thông tin về mã Sở Giáo dục, mã tỉnh/huyện, mã xã/phường, mã trường THPT, đối tượng ưu tiên tuyển sinh, khu vực tuyển sinh. 

Cách ghi phiếu ĐKDT THPT quốc gia như sau:

Phần A. Thông tin cá nhân: 

Phần A gồm các thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, nơi học THPT hoặc tương đương, điện thoại, địa chỉ liên hệ.

Thí sinh điền đầy đủ thông tin bằng chữ in hoa có dấu, bằng số hoặc bằng chữ viết thường theo yêu cầu cụ thể của từng mục. Thông tin điền vào cần rõ ràng, dễ đọc, không tẩy xóa.

Đặc biệt, ở mục Nơi học THPT hoặc tương đương, thí sinh cần ghi rõ tên lớp 12 đang học; thí sinh tự do ghi “TDO”. Ở mục Hộ khẩu thường trú, thí sinh được hưởng ưu tiên xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển Đại học, Cao đẳng theo hộ khẩu thường trú tại các xã/phường đặc biệt khó khăn cần khai chính xác mã xã, phường. Thí sinh tra cứu tại đây.

Phần B. Thông tin ĐKDT

Trước khi điền phần B, thí sinh cần xác định rõ mục đích của việc tham dự kỳ thi và đăng ký bài thi (đối với học sinh hoặc thí sinh chưa tốt nghiệp THPT) hoặc môn thi thành phần (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT).

Phần B gồm các thông tin: mục đích ĐKDT, cụm thi, nơi ĐKDT, bài thi ĐKDT. Thí sinh điền thông tin bằng cách đánh dấu X vào ô bên cạnh thông tin tương ứng. 
 
1


Phần C. Thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT 

Phần C gồm các thông tin đăng ký miễn thi ngoại ngữ, đăng ký môn xin bảo lưu. Học sinh THPT hoặc thí sinh chưa tốt nghiệp THPT điền thông tin vào các mục này. Nếu không có yêu cầu miễn thi ngoại ngữ hoặc không có môn xin bảo lưu thì bỏ trống.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT thì bỏ qua phần này.

Phần D. Thông tin xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng

Trước khi điền phần này, thí sinh cần tra cứu mã trường Đại học muốn xét tuyển. Mã trường viết bằng ba chữ cái in hoa. Ví dụ, mã trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumDDP.

Phần D gồm các thông tin: đối tượng ưu tiên tuyển sinh, khu vực tuyển sinh, năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và thông tin đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên Đại học, Cao đẳng.

Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào số tương ứng, sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh. Thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống.

Thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh nào thì khoanh tròn vào số tương ứng, sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh. 

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm nào thì ghi đủ 4 chữ số của năm đó vào 4 ô bên cạnh.

Nếu thí sinh dự thi để xét liên thông lên Đại học, Cao đẳng thì ghi thông tin bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng, nếu không thì bỏ trống phần này.
 
2

Cuối cùng, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x5 có xác nhận của trường (nếu đang là học sinh, sinh viên) hoặc xác nhận của Công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). 

Khi thí sinh nộp hồ sơ, nơi thu hồ sơ giữ lại bì đựng phiếu Đăng ký dự thị, Phiếu số 1, bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân và 2 ảnh, trả lại phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận. Thí sinh lưu giữ phiếu số 2 này để nhận Giấy báo thi, Giấy chứng nhận kết quả thi.

Thí sinh theo dõi thông tin tuyển sinh của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2017 trong bảng dưới đây:
 
TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp - Xét tuyển
theo kết quả kỳ thi THPT
Tổ hợp - xét tuyển
theo kết quả học tập THPT (Học bạ THPT)
1 Giáo dục Tiểu học 52140202 1. Văn + Sử + Địa
2. Toán + Văn + Sinh
3. Văn + Địa + Sinh
4. Toán + Văn + Anh
 
2 Sư phạm Toán học 52140209 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Lý + Sinh
4. Toán + Văn + Anh
 
3 Kinh tế phát triển 52310101 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Văn + Địa + Sinh
2. Văn + Địa + Anh
3. Toán + Sinh + GDCD
4. Văn + Địa + GDCD
4 Quản trị kinh doanh 52340101 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Văn + Địa + Sinh
2. Văn + Địa + Anh
3. Toán + Sinh + GDCD
4. Văn + Địa + GDCD
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán +  Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Địa + Anh
1. Văn + Địa + Sinh
2. Văn + Địa + Anh
3. Toán + Sinh + GDCD
4. Văn + Địa + GDCD
6 Kinh doanh thương mại 52340121 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Văn + Địa + Sinh
2. Văn + Địa + Anh
3. Toán + Sinh + GDCD
4. Văn + Địa + GDCD
7 Tài chính - ngân hàng 52340201 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Toán + Sinh + Địa
2. Toán + Sinh + GDCD
3. Văn + Địa + GDCD
4. Văn + Sinh + Địa
8 Kế toán 52340301 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Toán + Sinh + Địa
2. Toán + Sinh + GDCD
3. Văn  + Địa + GDCD
4. Văn + Sinh + Địa
9 Kiểm toán 52340302 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Toán + Sinh + Địa
2. Toán + Sinh + GDCD
3. Văn + Địa + GDCD
4. Văn + Sinh + Địa
10 Luật kinh tế 52380107 1. Toán + Lý + Hóa
2. Văn + Sử + Địa
3. Văn + Địa + GDCD
4. Toán + Văn + Anh
1. Toán + Lý + Hóa
2. Văn + Sử + Địa
3. Văn + Địa + GDCD
4. Toán + Văn + Anh
11 Công nghệ thông tin 52480201 1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Toán + Lý + Sinh
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Văn + Lý
4. Toán + Văn + Anh
12 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Toán + Lý + Sinh
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Toán + Lý + Sinh
13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52580205 1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Toán + Lý + Sinh
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Địa
3. Toán + Hóa + Địa
4. Toán + Lý + Sinh
14 Kinh tế xây dựng 52580301 1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Hóa + Anh
4. Toán + Lý + Sinh
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Địa
3. Toán + Hóa + Địa
4. Toán + Lý + Sinh
15 Kinh doanh nông nghiệp 52620114 1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Văn + Anh
3. Văn + Sử + Địa
4. Văn + Toán + Địa
1. Văn + Địa + Sinh
2. Văn + Địa + Anh
3. Toán + Sinh + GDCD
4. Văn + Địa + GDCD

Video hướng dẫn cách ghi phiếu đăng ký thi THPT quốc gia
 


Chúc các bạn có một kỳ thi thành công!

Đính kèm:
Về đầu trang
[FOOTER_JS]