Phần 2: Chương trình đào tạo

1. Bậc và hệ đào tạo của trường?

Câu hỏi:
Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum có các bậc và hệ đào tạo nào?

Trả lời:
Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu tại Kon Tum là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo bậc đại học và cao đẳng thuộc các hệ chính quy, chính quy liên thông, vừa làm vừa học, vừa làm vừa học liên thông. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng và các trường đại học uy tín khác trong cả nước mở các chương trình đào tạo sau đại học và từ xa.

2. Các ngành đào tạo hệ chính quy của Phân hiệu?

Câu hỏi:
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện đang đào tạo các ngành học nào thuộc hệ chính quy?

Trả lời:
Năm 2021, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện đang đào tạo 10 ngành đại học, gồm:
 

Câu hỏi:
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện đang đào tạo các ngành học nào thuộc hệ chính quy?

Trả lời:
Năm 2021, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện đang đào tạo 10 ngành đại học, gồm:
 

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

TỔ HỢP

XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

XÉT KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

 I Các ngành đào tạo đại học  

 

1

 Giáo dục Tiểu học

7140202

Toán + Lý + Hóa

Toán + Địa + GDCD

Văn + Sử + Địa

Văn + Toán + Anh

KHÔNG XÉT HỌC BẠ 
2

 Quản trị kinh doanh

7340101

Toán + Lý + Hóa
Toán + Địa + GDCD
Văn + Sử + Địa
Văn + Toán + Anh

Toán + Lý + Hóa
Toán + Văn + Anh
Toán + Văn + Địa
Toán + Địa + Anh

3

 Kế toán

7340301

Toán + Lý + Hóa
Toán + Địa + GDCD
Văn + Sử + Địa
Văn + Toán + Anh

Toán + Lý + Hóa
Toán + Văn + Anh
Toán + Văn + Địa
Toán + Địa + Anh

4

 Tài chính ngân hàng

7340201

Toán + Lý + Hóa
Toán + Địa + GDCD
Văn + Sử + Địa
Văn + Toán + Anh

Toán + Lý + Hóa
Toán + Văn + Anh
Toán + Văn + Địa
Toán + Địa + Anh

5

 Quản lý nhà nước

7310205

Toán + Địa + GDCD
Toán + Địa + Anh
Văn + Địa + Anh
Toán + Văn + GDCD

Toán + Địa + GDCD
Toán + Địa + Anh
Văn + Địa + Anh
Toán + Văn + GDCD

6

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán + Lý + Hóa
Toán + Địa + GDCD
Văn + Sử + Địa
Văn + Toán + Anh

Toán + Địa lý + GDCD
Toán + Địa lý + Anh
Văn + Địa lý + Anh
Toán + Văn + GDCD

7

 Luật kinh tế

7380107

Toán + Lý + Hóa
Toán + Địa + GDCD
Văn + Sử + Địa
Văn + Toán + Anh

Toán + Địa + GDCD
Toán + Địa + Anh
Văn + Địa + Anh
Toán + Văn + GDCD

8  Công nghệ thông tin 7480201

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Sinh  
Toán + Lý + Địa
Toán + Sinh + Địa

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Sinh
Toán + Lý + Địa
Toán + Sinh + Địa

9  Công nghệ sinh học 7420201

Toán + Lý + Hóa
Toán + Hóa + Anh
Toán + Sinh + Anh
Toán + Hóa + Sinh

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Sinh
Toán + Lý + Địa
Toán + Sinh + Địa

10  Kỹ thuật xây dựng 7580201

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh
Toán + Hóa + Anh
Văn + Toán + Anh

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Sinh
Toán + Lý + Địa
Toán + Sinh + Địa

3. Thời gian đào tạo của trường?

Câu hỏi:
Chương trình đào tạo của Trường kéo dài mấy năm?

Trả lời:

Các bậc đào tạo khác nhau và khối ngành khác nhau sẽ có thời gian đào tạo khác nhau:
- Chương trình đào tạo bậc Đại học:
+ Các ngành thuộc khối kinh tế và sư phạm: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.
+ Các ngành khối kỹ thuật: Theo thiết kế chương trình là 4.5 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3.5 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 7 năm.
- Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng: Theo thiết kế chương trình là 3 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 2 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 4 năm.

4. Sinh viên có thể học cùng lúc 2 chương trình được không?

Câu hỏi:
Em muốn học cùng lúc hai chương trình để sau khi ra trường có 2 bằng đại học chính quy thì cần có những thủ tục gì, điều kiện để học ra sao?

Trả lời:

Sinh viên có thể đăng ký học cùng lúc 2 chương trình và phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;
- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc điện xếp hạng học lực yếu;
- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.
Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.
Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.