CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Đảm bảo cho sinh viên cơ hội nghề nghiệp đón đầu xu hướng

NGÀNH HỌC - DDP

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT 2+2

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

UDCK Khẳng định các giá trị cốt lõi: Tôn trọng tài năng, tinh thần hiếu học và cam kết mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trong kỳ tuyển sinh 2024, nhà trường dành tặng nhiều suất học bổng giá trị dành cho thí sinh tham gia xét tuyển.

Đáng chú ý, khi lựa chọn đăng ký xét tuyển vào UDCK, các em có cơ hội được cấp học bổng khuyến khích học tập cho 20% sinh viên, bao gồm: Học bổng toàn phần, học bổng bán phần và học bổng hỗ trợ (bằng 25% học phí).

ƯU ĐIỂM HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ TẠI UDCK

Hình thức xét điểm học bạ THPT tại UDCK sẽ giúp thí sinh tự tin và yên tâm nắm bắt cơ hội vào đại học. Ngay khi có kết quả học tập học kỳ I lớp 12, thí sinh có thể nộp trước hồ sơ để được ưu tiên xét tuyển, xét điểm học bạ của 05 học kỳ (Điểm lớp 10, điểm lớp 11 và điểm học kỳ 1 của lớp 12). Hình thức xét điểm học bạ THPT tại UDCK sẽ giúp thí sinh tự tin và yên tâm nắm bắt cơ hội vào đại học. Ngay khi có kết quả học tập học kỳ I lớp 12, thí sinh có thể nộp trước hồ sơ để được ưu tiên xét tuyển.