MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Giúp sinh viên có kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành về CNKT ô tô.

- Giúp sinh viên có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản vào thực hành và các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực máy động lực, ô tô.

- Trang bị cho sinh viên kiến thức kiểm định, thử nghiệm các dịch vụ kỹ thuật ô tô ở mức độ hiểu biết, vận dụng.

- Đào tạo sinh viên có kỹ năng khai thác, sử dụng dịch vụ kỹ thuật ô tô một cách hiệu quả cũng như các hoạt động điều hành sản xuất phụ tùng, điều khiển và lắp ráp. Từ đó góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện cũng như các phương thức kinh doanh ô tô hiện nay trên thị trường.

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán, thiết kế, lắp ráp tại các trạm bảo hành và sửa chữa ô tô sao cho đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật từ thực tiễn hoạt động sản xuất.

- Có khả năng xây dựng được quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và hệ thống điện, hệ thống khung gầm, thiết bị nội thất hay ngoại thất ô tô.

- Có khả năng khai thác, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn một cách hiệu quả.

THẾ MẠNH NGÀNH

Học ngành công nghệ ô tô, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cơ khí ô tô – máy động lực, hệ thống truyền động – truyền lực, cơ cấu khí, hệ thống điều khiển,… để có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao và các kỹ năng liên quan đến ô tô.

Các môn học chuyên ngành tiêu biểu và đặc trưng của ngành công nghệ ô tô mà sinh viên được học như: Động cơ đốt trong, tính toán ô tô, hệ thống điện – điện tử ô tô, hệ thống điều khiển tự động trên ô tô, Công nghê chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô, Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô, Quản lý dịch vụ ô tô,…

Nếu chư đủ điều kiện để học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô  các bạn được học kiến thức chuyên môn, chú trọng cung cấp các kỹ năng chuyên môn như khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô cũng như hoạt động điều khiển và lắp ráp, góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện và phương thức kinh doanh ô tô trên thị trường. Đây là những kỹ năng hết sức cần thiết cho một kỹ sư thực hành ngành Công nghệ ô tô trong tương lai.
 

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Với ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Mã ngành: 7510205KT, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với trường Đại họcSư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng theo hình thức 2+2 có các tổ hợp môn xét tuyển theo 03 phương thức, cụ thể như sau:

BẠN CÓ PHÙ HỢP