MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Giáo dục mầm non giữ vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ em, đang có những bước chuyển mạnh mẽ trước yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. Xu hướng giáo dục mầm non hiện đại sẽ giúp trẻ hình thành những kỹ năng như tự lập, sự kiềm chế, khả năng diễn đạt rõ ràng, ngoài ra còn hình thành hứng thú đối với việc đến trường. Đây là cơ sở, nền tảng vững chắc cho quá trình giáo dục ở các giai đoạn tiếp theo.

Để hội nhập quốc tế, trong chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (sau đây gọi tắt là Phân hiệu) sẽ xây dựng CTĐT tích hợp một số phương pháp như Montessori (phát triển theo từng khả năng riêng), Steiner (tập trung phát triển khả năng sáng tạo, độc lập những năm tháng đầu đời), Steam (phát triển kiến thức tư duy đa chiều), … Ngoài ra, trong CTĐT, Phân hiệu trang bị cho người học nội dung xây dựng phẩm chất người giáo viên chuẩn mực, tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học, tâm lý, nghệ thuật, … để sau khi tốt nghiệp, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức lẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sống, được tạo điều kiện phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần và trí tuệ cảm xúc … có đủ tiêu chuẩn “người thầy thế hệ mới” đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội.

THẾ MẠNH NGÀNH

Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non học tại Phân hiệu, ngoài việc có cơ hội học tập, bằng hai các CTĐT đào tạo khác sẽ được tạo điều kiện đi thực tế, kiến tập, thực tập tại các hệ thống các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung ngay từ những học kỳ đầu tiên. Đây là cơ hội tốt để giúp sinh viên hệ thống hóa và ứng dụng các kiến thức lý thuyết trên lớp vào trong môi trường thực tế công việc.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, kinh nghiệm tổ chức đào tạo các ngành sư phạm của Đại học Indiana (Hoa Kỳ) được Phân hiệu vận dụng phù hợp để đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng dạy học, năng lực nghiên cứu; kết nối Phân hiệu với các cơ quan quản lý, các trường Mầm non, các tổ chức khoa học và công nghệ, … nhằm tạo môi trường học hiện đại, thân thiện cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non.
 

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Với ngành Giáo dục Mầm non - Mã ngành: 7140201, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng xét tuyển theo 02 phương thức:

1. XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024 + ĐIỂM NĂNG KHIẾU:

- M09: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm); Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc); Toán.

- M01: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm); Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc); Ngữ văn.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm các môn Năng khiếu 1, 2 ≥5.

2. XÉT ĐIỂM HỌC BẠ + ĐIỂM NĂNG KHIẾU:

- M09: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm); Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc); Toán.

- M01: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm); Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc); Ngữ văn.

Lưu ý:

+ Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12; làm tròn đến 2 số lẻ.

+ Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ GIỎI TRỞ LÊN và điểm môn Năng khiếu 1, 2 ≥5

 

Ngành Giáo dục Mầm non đang là một trong những ngành có thu nhập cao và ổn định. Sinh viên học ngành Mầm non hoàn toàn có khả năng xin được việc làm tại các cơ sở tổ chức giáo dục trong và ngoài công lập với mức thu nhập hấp dẫn như:

BẠN CÓ PHÙ HỢP