MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách trong các tổ chức một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

THẾ MẠNH NGÀNH

- Chương trình đào tạo theo định hướng thực hành, tăng số tiết học thực hành và thực tế tại doanh nghiệp.

- Ngoài chuẩn mực kế toán Việt Nam, người học còn được đào tạo theo chuẩn mực kế toán quốc tế, đáp ứng xu hướng hội nhập.

- Tốt nghiệp với chứng chỉ cử nhân kế toán do Đại học Đà Nẵng cấp, được hỗ trợ thi chứng chỉ diploma/ advanced diploma in Accounting and Business của ACCA.

- Được giảng dạy bởi các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước.

- Được hỗ trợ tham gia các lớp tiếng Anh, tiếng Pháp cơ bản, hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm..

-  Học phí theo chuẩn trường công lập; nhiều chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí.

- Cơ sở vật chất khang trang, phòng học tiện nghi, hiện đại.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Ngành Kế toán - Mã ngành: 7340301, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng có các tổ hợp môn xét tuyển theo 03 phương thức, cụ thể như sau:

 

BẠN CÓ PHÙ HỢP