MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Giáo dục Tiểu học với mục tiêu đào tạo ra các cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp để giảng dạy các môn học ở Tiểu học. Người học có năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn; năng lực giải quyết các tình huống sư phạm; năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập, tổ chức đánh giá trong giáo dục; năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học; năng lực phát triển chương trình môn học.

THẾ MẠNH NGÀNH

Đây là ngành có sự phát triển đáng kể vì đào tạo tiểu học luôn là mối quan tâm hàng đầu của Nhà nước và bởi đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình nâng cao dân trí của người dân. Ngành Giáo dục tiểu học là ngành không bao giờ thiếu việc khi mà ở Việt Nam hiện tại là nước có dân số trẻ, số lượng trẻ em bước vào độ tuổi đi học năm nay luôn cao hơn năm trước. Vì thế, bổ sung lực lượng giáo viên tiểu học có kinh nghiệm đang là vấn đề lớn cần giải quyết.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Với ngành Giáo dục tiểu học - Mã ngành: 7140202, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng xét tuyển theo 02 phương thức, cụ thể như sau:

BẠN CÓ PHÙ HỢP