PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ THPT

Năm 2021, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xét tuyển Đại học Chính quy theo 02 phương thức (xét tuyển theo điểm thi THPT và xét tuyển theo học bạ THPT). Phương thức xét tuyển theo học bạ THPT gồm 09 ngành với các tổ hợp môn xét tuyển sau: