Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa Khóa 31.2/2024

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa Khóa 31.2/2024

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa Khóa 31.1/2024

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa Khóa 31.1/2024

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 1 và Văn bằng 2 ngành Thú y - Hệ VLVH

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với Đại học Nông lâm - Đại học Huế tuyển sinh liên thông trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 1 và Văn bằng 2 ngành Thú y - Hệ Vừa làm vừa học năm 2023

Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ VLVH đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học đào tạo tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm Non

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức mở các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

Thông tin tuyển sinh các lớp hệ Vừa làm vừa học năm 2021

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh Hệ Vừa làm vừa học năm 2021