Tuyển sinh bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh đợt 1 năm 2024

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển sinh và mở lớp bồi dưỡng tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh đợt 1 năm 2024

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Tuyển sinh khóa học ngắn hạn "Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích kết cấu Etabs V18"

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh khóa học ngắn hạn "Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích kết cấu Etabs V18" cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đợt 3/2024 vào ngày 14/4/2024

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 3/2024 vào ngày 14/4/2024.

Tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đợt tháng 03/2024

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo tuyển sinh tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đợt tháng 03/2024

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đợt 1 năm 2024

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đợt 1 năm 2024

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với trường Đại học Quy Nhơn thông báo thời gian khai giảng và kế hoạch học tập của 04 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.