Phần 5: Học phí và miễn giảm học phí

1. Mức học phí của trường là bao nhiêu?

Câu hỏi:
Mức học phí của trường là bao nhiêu?

Trả lời:
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là trường ĐH công lập, thuộc thành viên Đại học Đà Nẵng nên mức học phí THẤP và được tính theo nghị định 49 của Chính phủ (mức học phí từng học kỳ tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký).

  • Mức học phí bình quân củakhối ngành Kinh tế - Xã hội: 263.000 đồng/tín chỉ;
  • Mức học phí bình quân của khối ngành Kỹ thuật: 317.000 đồng/tín chỉ;

2. Các khoản lệ phí khác?

Câu hỏi:
Ngoài học phí ra, sinh viên còn phải đóng thêm các khoản lệ phí nào khác nữa không?

Trả lời:

Mức học phí đã công bố là là toàn bộ học phí của chương trình Đại học, ngoài ra sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ một khoản phí nào khác nữa

3. Đối tượng nào được miễn học phí?

Câu hỏi:
Sinh viên nào thuộc đối tượng miễn học phí?

Trả lời:

  • Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11ngày 29 tháng 6 năm 2005
  • Sinh viên mồ coi cả cha lẫn mẹ không có nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
  • Sinh viên hệ cử tuyển
  • Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo

4. Đối tượng nào được giảm học phí?

Câu hỏi:
Sinh viên nào thuộc đối tượng được giảm học phí?

Trả lời:
Sinh viên được giảm 50% học phí trong các trường hợp sau:

  • Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
  • Sinh viên là con cán bộ viên chức đang công tác tại các trường trực thuộc Đại học Đà Nẵng.