MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước có phẩm chất chính trị, đạo đức, nắm vững những kiến thức về tổ chức bộ máy, các quy định của pháp luật về nền hành chính nhà nước, về quản lý văn phòng và các nghiệp vụ trong công tác hành chính - văn phòng; có đủ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm để sinh viên có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia về hành chính, chuyên gia về quản lý văn phòng.

THẾ MẠNH NGÀNH

- Chương trình đào tạo theo định hướng thực hành- ứng dụng

- Sinh viên có cơ hội thực tế tại các cơ quan nhà nước, tổ chức công, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi chính phủ được phép hoạt động trong và ngoài nước

- Thời gian đào tạo có thể được rút ngắn còn 3 năm tùy theo năng lực của sinh viên.

- Có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

- Đội ngũ giảng viên có bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ các trường trong và ngoài nước

- Được giao lưu văn hóa, trao đổi học tập với các sinh viên quốc tế

- Học phí thấp và có nhiều chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí

- Cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi; gắn liền với vùng đất Tây Nguyên trù phú, khí hậu ôn hòa quanh năm.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Ngành Quản lý nhà nước - Mã ngành: 7310205, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng có các tổ hợp môn xét tuyển theo 03 phương thức, cụ thể như sau:

BẠN CÓ PHÙ HỢP