MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

UDCK đào tạo cử nhân Công nghệ sinh học có kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường; kỹ năng thực hành chuyên sâu về chế biến, bảo quản thực phẩm; xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường…Đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, lập kế hoạch, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và tin học cho người học; có năng lực học tập suốt đời.

THẾ MẠNH NGÀNH

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao, mang tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ cao ở thế giới và Việt Nam trong tương lai.

Tạo ra sản phẩm và nhân rộng sản xuất ở quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực giúp Công nghệ sinh học trở thành lĩnh vực thiết yếu và xu hướng phát triển bắt buộc hiện nay.

Công nghệ sinh học - hướng đi mũi nhọn trong cuộc cách mạng 4.0 đã, đang và sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Với ngành Công nghệ sinh học - Mã ngành: 7420201, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng có các tổ hợp môn xét tuyển theo 02 phương thức, cụ thể như sau:

BẠN CÓ PHÙ HỢP