Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đợt 1 năm 2024

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đợt 1 năm 2024

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với trường Đại học Quy Nhơn thông báo thời gian khai giảng và kế hoạch học tập của 04 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

Tuyển sinh Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức mở lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023

Mở lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở công lập

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) đợt 1 năm 2022

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý Giáo dục

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý giáo dục.

Mở lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp và Kế toán trưởng Doanh nghiệp

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo mở lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp và Kế toán trưởng Doanh nghiệp

Mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Đợt 3)

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức mở các lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) đợt 3 năm 2021