Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

I

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 

1

Quản lý kinh tế

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Quản lý nhà nước về kinh tế

2

Quản trị kinh doanh

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Khởi sự kinh doanh

3

Kế toán

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Kế toán tài chính

4

Tài chính – Ngân hàng

1. Ngoại ngữ

2. Quản trị học

3. Tài chính tiền tệ

II

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 

1

Hóa hữu cơ

1. Ngoại ngữ

2. Hóa học đại cương

3. Cơ sở hóa hữu cơ

2

Sinh học thực nghiệm

1. Ngoại ngữ

2. Sinh học đại cương

3. Sinh lý thực vật – Di truyền

3

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận và phương pháp dạy học VL  phổ thông

3. Vật lý đại cương

4

Quản lý giáo dục

1. Ngoại ngữ

2. Đại cương quản lý giáo dục

3. Giáo dục học

5

Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học/Giáo dục Mầm non)

1. Ngoại ngữ

2. Tâm lý học

3. Giáo dục học đại cương

6

Phương pháp toán sơ cấp

1. Ngoại ngữ

2. Đại số

3. Giải tích

7

Hệ thống thông tin

1. Ngoại ngữ

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3. Cở sở dữ liệu

8

Văn học Việt Nam

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận văn học

3. Lịch sử văn học Việt Nam

9

Lịch sử Việt Nam

1. Ngoại ngữ

2. Lịch sử Việt Nam

3. Phương pháp luận sử học

10

Tâm lý học

1. Ngoại ngữ

2. Tâm lý học phát triển

3. Tâm lý học đại cương

11

Quản lý tài nguyên và môi trường

1. Ngoại ngữ

2. Khoa học môi trường đại cương

3. Cở sở sinh thái học

III

ĐH Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng

 

1

Ngôn ngữ Anh

1. Ngoại ngữ (Nga, Pháp, Trung)

2. Lý thuyết tiếng Anh

3. Thực hành tiếng Anh

IV

Đại học Luật – Đại học Huế

 

1

Luật kinh tế

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận Nhà nước và pháp luật

3. Luật Thương mại

2. Chương trình và thời gian đào tạo

- Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

- Thời gian đào tạo: 02 năm (học vào các ngày thứ 7, chủ nhật)

3. Thời gian thi tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối 17h00 ngày 30/8/2021

- Thời gian thi: tháng 9, 11 năm 2021

- Thời gian học: Dự kiến tháng 10, 11 năm 2021

4. Địa điểm thi tuyển:

- Tại Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế (ngành Luật kinh tế)

5. Học phí và lệ phí dự thi:

- Theo quy định của Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế

6. Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:

- Bộ phận Tuyển sinh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Địa chỉ: Phòng H203, tòa nhà 7 tầng, số 704. Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum 

- Điện thoại: 02606 509 559; 0934 876 005; 0903 779 855

- Website: http://www.kontum.udn.vn

 

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021