Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 - Khóa 49 các ngành thuộc Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 - Khóa 49

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hình thức chính quy đợt 2 năm 2023 - Khóa 47

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ hình thức chính quy đợt 2 năm 2023 - Khóa 47

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (Đợt 3 - Năm 2023)

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021