Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (Đợt 3 - Năm 2023)

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến tại Trường Đại học Kinh tế:

STT

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Triết học

8229001

54

2

Quản lý kinh tế

8310101

68

3

Kinh tế phát triển

8310105

32

4

Thống kê kinh tế

8310107

22

5

Quản trị kinh doanh

8340101

110

6

Tài chính - Ngân hàng

8340201

81

7

Kế toán

8340301

88

 

Tổng

455

2. Chương trình, địa điểm, thời gian và hình thức đào tạo

- Hình thức đào tạo:

+ Chính quy (chương trình theo định hướng nghiên cứu/ứng dụng): Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng*.

+ Vừa làm vừa học (chương trình theo định hướng ứng dụng): Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Thời gian đào tạo: 02 năm đối với hình thức Vừa làm vừa học, 1,5 năm đối với hình th­­ức Chính quy.

* Lưu ý: Thời gian học của hình thức đào tạo chính quy từ 7h00 - 18h55 các ngày trong tuần.

3. Học phí

Ngành đào tạo

Học phí toàn khóa học

Học phí/ tín chỉ

Đào tạo tại Đà Nẵng

Đối với các ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

37.500.000 đồng

625.000 đồng/

tín chỉ

Đối với các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

46.500.000 đồng

775.000 đồng/

tín chỉ

Đào tạo tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Đối với các ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

43.500.000 đồng

725.000 đồng/

tín chỉ

Đối với các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

52.500.000 đồng

875.000 đồng/

tín chỉ

Mức thu học phí trên được áp dụng cho năm học 2023 - 2024. Mức học phí ở các năm tiếp theo có thể tăng theo lộ trình tăng học phí theo quy định của nhà nước nhưng mức tăng không quá 10%/năm .

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Yêu cầu đối với người dự tuyển

a. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp (theo danh mục đính kèm); đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

b. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

4.2. Ứng viên đáp ứng yêu cầu quy định về ngoại ngữ để dự tuyển, khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau

a. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

d. Đạt trình độ ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bậc thạc sĩ do Trường/ĐHĐN tổ chức.

4.3. Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài

Nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Ghi chú: Bằng đại học, bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và học bổ sung các học phần theo quy định của Trường Đại học Kinh tế (nếu có).

4.4. Về kết quả học bổ sung kiến thức

Đối với các thí sinh thuộc diện phải học các học phần bổ sung, thí sinh phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức trước khi được xét tuyển (xem mục 7).

5. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế thực hiện tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo phương thức xét tuyển theo ngành. Trong đó, nguyên tắc xét tuyển là ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo Điểm xét tuyển với:                                      

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình tích lũy toàn khóa bậc đại học theo thang điểm 4

 + Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống thấp điểm của học phần tốt nghiệp (khóa luận, chuyên đề, đề án). Trường hợp thí sinh không có điểm học phần tốt nghiệp, điểm trung bình tích lũy toàn khóa học của ngành phù hợp được sử dụng để thay thế học phần tốt nghiệp.

+ Trường hợp thang điểm 10 sẽ được quy đổi về thang điểm 4 như sau:

TT

Thang điểm 10

Thang điểm 4

1

Từ 9,5 đến 10

4,0

2

Từ 8,5 đến 9,4

4.0

3

Từ 8,0 đến 8,4

3,5

4

Từ 7,0 đến 7,9

3,0

5

Từ 6,5 đến 6,9

2,5

6

Từ 5,5 đến 6,4

2,0

7

Từ 5,0 đến 5,4

1,5

Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

6. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

6.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm các giấy tờ sau (Scan bản chính) sau:

a. CMND hoặc CCCD;

b. Bằng tốt nghiệp đại học (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), bảng điểm đại học:

c. Minh chứng hợp lệ về trình độ ngoại ngữ (nếu có);

d. Các hồ sơ minh chứng khác theo quy định tại mục 4.3 (nếu có).

6.2. Đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ

Thí sinh đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến tại trang Tuyển sinh của Trường ĐHKT: http://dangkyxettuyen.due.udn.vn/

7. Học bổ sung kiến thức

Thí sinh liên hệ và đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế, Điện thoại 0236.3969088. Danh mục các ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; các học phần bổ sung kiến thức xem tại đây.

8. Thời gian xét tuyển và nhập học

Hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển: 05/12/2023;

Nhập học: Dự kiến tháng 2/2024;

Lưu ý: Đối với mỗi ngành tuyển sinh, Trường chỉ tổ chức đào tạo nếu tổng số lượng thí sinh trúng tuyển của từng đợt tuyển sinh (theo từng định hướng đào tạo và hình thức đào tạo) lớn hơn hoặc bằng 10. Trường hợp thí sinh trúng tuyển vào định hướng đào tạo và hình thức đào tạo có số lượng trúng tuyển dưới 10, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác hoặc định hướng đào tạo/hình thức đào tạo khác có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển ngành đã đăng ký (trong trường hợp này, thí sinh phải đáp ứng được các điều kiện dự tuyển của ngành và định hướng đào tạo xin chuyển sang).

9. Địa chỉ liên hệ

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; Số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3950110 (Cô Lê Na), 0236.3969088 (Cô Như Mai).

Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 - Khóa 49 các ngành thuộc Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 - Khóa 49

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hình thức chính quy đợt 2 năm 2023 - Khóa 47

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ hình thức chính quy đợt 2 năm 2023 - Khóa 47

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021