Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, với các thông tin cụ thể sau:

1. Ngành tuyển sinh

Ngành đào tạo

Môn thi

Quản lý giáo dục

1. Ngoại ngữ

2. Đại cương quản lý giáo dục

3. Giáo dục học

Đại số và lý thuyết số

1. Ngoại ngữ

2. Đại số

3. Giải tích

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

1. Ngoại ngữ

2. Lý luận và phương pháp dạy học VL  phổ thông

3. Vật lý đại cương

Giáo dục học

1. Ngoại ngữ

2. Tâm lý học

3. Giáo dục học đại cương

Hóa hữu cơ

1. Ngoại ngữ

2. Hóa học đại cương

3. Cơ sở hóa hữu cơ

Phương pháp toán sơ cấp

1. Ngoại ngữ

2. Đại số

3. Giải tích

Ngôn ngữ Anh

1. Ngoại ngữ (Nga, Pháp, Trung)

2. Lý thuyết tiếng Anh

3. Thực hành tiếng Anh

 

2. Chương trình và thời gian đào tạo

- Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

- Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm (học vào các ngày thứ 7, chủ nhật)

- Học phí tạm thu năm học thứ 1: 14 triệu đối với ngành khoa học xã hội; 16 triệu đối với ngành khoa học tự nhiên.

3. Thời gian thi tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối 17h00 ngày 30/03/2021

- Thời gian thi: tháng 5 năm 2021

- Thời gian học: Dự kiến tháng 6 năm 2021

4. Địa điểm thi tuyển:

- Tại Đại học Đà Nẵng

5. Học phí và lệ phí dự thi:

- Theo quy định của Đại học Đà Nẵng

6. Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:

Phòng Đào tạo – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 704 Phan Đình Phùng,TP Kon Tum: ĐT: 02602.211.348 -  02606.509.559 – 0934.876.005 (Cô Hoa).

Trân trọng thông báo./.

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế năm 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, cụ thể như sau: